Plan voor woningen aan de Sterrenwachtlaan

in Academiewijk

Op 15 oktober werd de overeenkomst getekend door de Universiteit Leiden en Janssen de Jong Projectontwikkeling die de ontwikkeling van 33 woningen aan de Sterrenwachtlaan in Leiden mogelijk maakt.

Dit betreft de plek waar o.a. de Van der Klaauwtoren heeft gestaan, op de hoek van de Kaiserstraat en de Witte Singel.

Op deze locatie komen 12 herenhuizen aan de singel, 3 cottagewoningen en een poortwoning aan de Sterrenwachtlaan en 17 appartementen in een woontoren. De drie huidige cottagewoningen blijven behouden. De verkoop van de afzonderlijke woningen door Janssen de Jong start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015. De start van de bouw is medio 2015 voorzien.

De Sterrenwachtlaan zelf blijft in eigendom van de universiteit vanwege het bestemmingsverkeer naar de Sterrewacht en de naastliggende universitaire gebouwen.

Dit geldt ook voor het omliggende groen langs de singel waar het Sterrewachtpark wordt aangelegd als onderdeel van het “langste park van Nederland”, het Singelpark.