Leidse Rembrandt Dagen in onze wijk

in Academiewijk/Evenementen/Pieterswijk

Op 9 en 10 juli a.s. vinden voor de tweede maal de Leidse Rembrandt Dagen plaats in onze wijk. Het gebied (zie kaartje) is aanmerkelijk beperkter t.o.v. de vorige keer en ook is de ‘verplichte’ aanlooproute geschrapt en kunnen bezoekers dus via de diverse straten en stegen het gebied ingaan. Hiermee wordt meer spreiding van bezoekers nagestreefd. Het gebied is verdeeld in een aantal “kwartieren” die elk een bepaald thema vertegenwoordigen.

Voor verdere details verwijzen we naar de eveneens bijgaande bewonersbrief, waarin ook een telefoonnummer is vermeld voor serieuze overlastsituaties.