ALV 2022 – Maandag 25 april

in Algemeen/ALV

Het bestuur van wijkvereniging PAL nodigt bij deze haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op maandag 25 april 2022. Plaats van handeling is het Huis van de Passer, Steenschuur 6, 2311 ET te Leiden.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.45  uur   Inloop met koffie en thee

20.00 uur   Presentatie over Vrijmetselarij en Loge La Vertu /rondleiding

20.30 uur   Algemene Ledenvergadering 2022. Klik hier voor de agenda van deze vergadering.

22.00 uur   Afsluitende borrel, aangeboden door het bestuur van PAL

Via deze link komt u op de pagina met alle bij deze ALV behorende documenten.