ALV: dinsdag 6 oktober a.s.

in Algemeen/ALV

UITNODIGING

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van april jl. is verplaatst naar dinsdag 6 oktober 2020.
Maar inmiddels nogmaals uitgesteld! Lees het nieuwe bericht van 29 september!

in de LOKHORSTKERK, PIETERSKERKSTRAAT 1

Programma:

19.30 uur: Inloop met koffie en thee

20.00 uur: Algemene Ledenvergadering 2020

Ten opzichte van het verleden moeten we dit jaar vanwege de coronamaatregelen helaas een restrictief toegangsbeleid voeren. Om de verplichte anderhalvemeter maatregel te kunnen waarborgen zijn dit jaar daarom uitsluitend verenigingsleden welkom. Leden zijn wijkbewoners die zich als zodanig hebben ingeschreven bij het secretariaat van PAL Leiden en hun contributie voor dit jaar hebben betaald. De vergadering zal tevens een sober karakter hebben. Dit betekent dat we u dit maal geen voorprogramma en geen nazit met borrel kunnen aanbieden.

NB.

De agenda bevat een voorstel om de statuten te wijzigen. Een geldig besluit tot wijziging van de statuten vereist een quorum. Dat betekent dat tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig dient te zijn en dat tweederde van hen met het wijzigingsvoorstel instemt. Zijn er niet voldoende leden aanwezig dan kan er op deze vergadering geen geldig besluit worden genomen. Het bestuur kan dan een nieuwe vergadering uitschrijven waarin het quorumvereiste vervalt en een besluit tot statutenwijziging met een gewone meerderheid kan worden genomen.

Het bestuur verwacht dat zo’n tweede vergadering nodig zal zijn en kondigt deze hierbij alvast aan:

EXTRA ALV

Dinsdag 13 oktober, om 20.00 uur, eveneens in de Lokhorstkerk, met als enige agendapunt de voorgestelde statutenwijziging.

 

VERGADERSTUKKEN:

  1. Agenda
  2. Verslag ALV 2019
  3. Jaaroverzicht 2019
  4. Jaarrekening 2019 en begroting 2020
  5. Toelichting Jaarrekening 2019
  6. Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2019
  7. Concept Akte van Statutenwijziging
  8. Toelichting Agendapunt 6 statutenwijziging 2020