Buurtverenigingen Binnenstad schorten contact met de gemeente op

in Algemeen

De acht buurtverenigingen van de Leidse binnenstad, waaronder ook PAL Leiden, hebben vandaag het college van Burgemeester en Wethouders per brief laten weten dat zij hun medewerking aan door de gemeente georganiseerde participatietrajecten voorlopig opschorten. Dit uit onvrede over de wijze waarop de gemeente de voorbije periode is omgegaan met hun inbreng bij diverse inspraakprocedures en participatietrajecten.
De afgelopen anderhalf jaar is die inbreng keer op keer zonder meer ter zijde geschoven, waardoor zij het niet zinvol meer vinden om als buurtverenigingen nog tijd en energie te besteden aan zogenaamde participatietrajecten waarvan de uitkomst in feite al van te voren vast staat. De volledige tekst van de brief aan het College is hier te vinden.