Garenmarkt: verslag van bijeenkomst op 22 februari 2017

in Garenmarktplein

Samenvatting
Ongeveer vijftig buurtbewoners namen de uitnodiging aan om mee te praten over het plein op het dak van de ondergrondse parkeergarage op de Garenmarkt en ideeën te presenteren (zie verder in dit bericht). Uit de levendige discussie bleek een grote eensgezindheid onder de buurtbewoners. Volgens hen

  • is een goed plein niet mogelijk als op het maaiveld geparkeerd zou moeten worden;
  • verdient de aan de Korevaarstraat gelegen zijde van het plein extra aandacht; daar moet ook een wand komen;
  • de historische Garenmarkt zou op de een of andere manier moeten worden doorgetrokken langs het Kruitschip;
  • er zou een link met het Van der Werfpark moeten worden gecreëerd;
  • ‘klimaat-adaptatie’ dient te worden bevorderd; m.a.w. er moet worden voorkomen dat er een hitte-eiland ontstaat en het plein moet bijdragen aan het opvangen van stortbuien; dus moet het een groen plein worden;
  • en het plein moet zo worden ontworpen dat het in alle seizoenen en alle tijdstippen goed functioneert, met zo weinig mogelijk geluidsoverlast.

Alle aanwezigen waren het er over eens dat het een plein moeten worden dat kwaliteit toevoegt aan zowel de buurt (met nadruk op een fraai vorm gegeven verblijfsfunctie) als aan de binnenstad ( als ‘bronpunt’ voor centrumbezoek en kleinschalige evenementen).

Presentaties van enkele ideeën

Frank Mulder: Janusgebouw, (zie afb. 1)

Jan Pieters: met fontein, afb-2a-jan-fontein

Jan Pieters: met vijver,afb-2b-jan-vijvervariant

Sonja Wagemans: Wal langs Korevaarstraat,afb-3-sonja-wal
afb-3a-sonja-toelichting

Hans Brussee: Thorbeckeplein,afb-4-hans-thorbeckeplein

Heleen Apers: banken en jeu de boules,afb-5-heleen-banken-en-jeu-de-boules

Lees hier alsnog het complete verslag.