default

Locatieprofiel Garenmarktplein

in Algemeen/Evenementen/Garenmarktplein

Al geruime tijd wordt er tussen gemeente en diverse  belanghebbenden gesproken over een nieuw locatieprofiel voor het Garenmarktplein. Die gesprekken hebben tot op heden echter nog steeds niet geleid tot een door alle partijen gedragen voorstel. Niet in de laatste plaats omdat het overleg steeds weer werd uitgesteld en gedane toezegging om voorliggende versie van het locatieprofiel te herformuleren vanuit de gemeente niet zijn nagekomen. Zonder uitleg en argumentatie is in de nieuwe concept-rapportage geen enkele van de door ons in het overleg van 18 januari jl. ingebrachte wijzigingen verwerkt. We vinden dat wederom geen toonbeeld van respect voor de inbreng van burgers.
Het bestuur van PAL heeft daarom besloten om de voorzitter van de ‘Werkgroep locatieprofiel evenementen Garenmarktplein’ te berichten dat wij deze gang van zaken volstrekt onacceptabel vinden en doen daarbij een dringende oproep om onze inbreng nu eindelijk eens serieus te nemen. We hechten er nog steeds aan dat onze inbreng wordt verwerkt of dat minstens wordt verantwoord waarom dat niet is gebeurd.

Lees hier onze reactie op het participatieproces en onze toelichting op de voorstellen voor wijziging van de conceptplannen.