Informatieavond programma Bereikbaarheid

in Gemeente

De gemeente nodigt u van harte uit voor een informatieavond over het uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit zo’n zestien projecten, die allemaal met de bereikbaarheid van onze stad en het centrum te maken hebben en onderling een grote samenhang kennen. In het uitvoeringsprogramma staat wanneer en hoe deze projecten bijdragen aan de bereikbaarheid van Leiden.
Datum: Dinsdag 9 april 2013
Tijd: 18.15 – 22:00 uur (zaal is open vanaf 18:00 uur)
Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1 in Leiden

Programma
Op de avond wordt drie keer dezelfde presentatie gegeven over het uitvoeringsprogramma bereikbaarheid. Tijdens deze presentatie hoort u hoe het uitvoeringsprogramma is opgebouwd en wat de samenhang is tussen de verschillende projecten. Na elke presentatie is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. De presentaties vinden plaats om 18:30 uur, 19:30 uur en 20:30 uur in de bovenzaal. U kunt zelf kiezen op welk tijdstip u de presentatie wilt bijwonen.
Gedurende de hele avond kunt u informatie krijgen over specifieke projecten uit het uitvoeringsprogramma. De projectmanagers van de projecten geven u in de foyer graag meer informatie over de verschillende projecten (zie onderaan de uitnodiging de opsomming van projecten).
U kunt hier ook terecht met specifieke vragen over uw buurt of wijk. Iedereen is welkom op deze avond. Ook is de provincie Zuid Holland uitgenodigd.

Aanmelden
U kunt zich van te voren aanmelden door een mail te sturen naar bereikbaarheid@leiden.nl.
Kom op tijd voor de presentaties: laatkomers worden niet tijdens de presentatie binnengelaten. U kunt dan wel in de foyer terecht.