Langebrug

in Pieterswijk

Studentenappartementen: SLS wonen heeft vergunning gevraagd voor de bouw van de geplande studentenwoningen. De wijkvereniging heeft de bij SLS ingebrachte bezwaren in een ‘Zienswijze’ aan de gemeente samengevat. De afwijking van de in het bestemmingsplan bepaalde bouwhoogte is voor ons onacceptabel. De afwijking is het grootst bij de geplande 5 verdiepingen hoogbouw op de plek van de voormalige brandweerkazerne. Een laag eraf zou beter zijn. Bewoners maken zich zorgen over de hoeveelheid studentenkamers. Er wonen veel studenten in de buurt, die regelmatig voor overlast zorgen. Variatie in de bouw met ruimte voor winkels, bedrijfjes en woningen voor verschillende doelgroepen is wenselijk.