Inspraakreactie op Mobiliteitsnota verstuurd

in Algemeen

Op grond van binnengekomen reacties op de conceptreactie (eerder bericht van 10 maart op deze website) is een aangepaste, en ondertekende inspraakreactie op de mobiliteitsnota geschreven die op 17 maart naar de gemeente is gestuurd.

We hopen recht te hebben gedaan aan de binnengekomen reacties.

De definitieve reactie leest u hier: Inspraakreactie.