Reactie op de Mobiliteitsnota

in Algemeen

Op 27 januari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Mobiliteitsnota vrij te geven voor inspraak. De nota beschrijft het verkeers‑ en vervoersbeleid van de gemeente Leiden voor de komende jaren.

Zie de gemeentesite.

Het wijkbestuur wil een inspraakreactie geven en legt het CONCEPT inspraakreactie mobiliteitsnota aan u voor.

Gaarne nodigt het wijkbestuur u uit om op deze inspraakreactie te reageren.
Zowel instemmend, alsook met suggesties voor aanvullingen en/of correcties.

Dat kan tot uiterlijk dinsdag 17 maart a.s. aan: jan.pieters70[@]gmail.com.
Hoe meer mails er van u zijn, hoe steviger de onderbouwing van onze inspraakreactie die dan 18 maart naar het College van B&W gestuurd zullen worden.