Inzichten verhouding tussen wijkverenigingen en de gemeente

in Algemeen

Wethouder mevrouw Damen heeft gesproken op de jaarvergadering van de wijkvereniging (20 april j.l.).

Het heeft ons inzichten opgeleverd die we kunnen gebruiken in het nadere overleg over de verhouding tussen wijkverenigingen en de gemeente.

Van de voorzitter