lntensivering van het fietsenbeleid

in Algemeen

Onze wijkvereniging heeft het initiatief genomen om gezamelijk met de andere wijkverenigingen en ondernemers in de binnenstad, aan het gemeentebestuur te vragen de hinder van slordig gestalde fietsen strenger aan te pakken. Er zijn een aantal suggesties gedaan en verzoek om over de aanpak in overleg te komen.
Lees hier meer:
Brief_aan B&W
Intensivering van het fietsenbeleid