Manifest Wonen en Leven in de Leidse Binnenstad 2022-2026

in Algemeen

De inspanningen van de Gemeente om de binnenstadeconomie te stimuleren, de stad
mooier en gezelliger te maken en de openbare ruimte op te knappen hebben al goede
resultaten opgeleverd. Maar er zijn ook keerzijden waar nog ernstig aandacht aan gegeven
moet worden: meer geluidsoverlast door de vele evenementen en ‘s nachts door uitgaand
publiek, meer zwerfafval, meer verkamering, onbegaanbare stoepen door terrassen en
fietsen, te hard rijden en foutparkeren, te weinig groen, en meer.

De insteek van de wijkverenigingen was en is consistent om leefbaarheid in de binnenstad te
optimaliseren en derhalve een goede balans met economische en samenhangende
ontwikkelingen te stimuleren.

Mede met oog op de aankomende raadsverkiezingen en formatie van een nieuw college
bieden de wijkverenigingen de politieke partijen het “Manifest Wonen en Leven in de
Leidse Binnenstad” aan als basis voor een doorlopende dialoog die erop gericht is zowel de
levendigheid in de stad ruimte te geven als de leefbaarheid voor bewoners te optimaliseren.

Benieuwd naar de inhoud van het Manifest? Lees de volledige versie hier.