Parkeergarage onder de Garenmarkt

in Garenmarktplein

Op het voorontwerp bestemmingsplan Garenmarkt kunnen tot 8 september inspraakreacties worden ingestuurd naar het college van B&W. Zonder een nieuw bestemmingplan kan de ondergrondse parkeergarage niet worden gebouwd. Het voorontwerp maakt heel veel verschillende parkeergarages mogelijk, van een garage met een heel groot oppervlak —op de kaart wordt de damwand maar 1 meter uit de gevels getekend— tot een ronde parkeergarage, een zogenoemde “wokkel” midden op het plein, die grotendeels heel ver van de gevels afligt.

In het voorontwerp ligt in- en uitrit in de Korevaarstraat. maar in de toelichting wordt ook stil gestaan bij andere mogelijkheden, bijvoorbeeld alleen de inrit op de Korevaarstraat en de uitrit op het plein, of de in- en uitrit op het plein.

maar…..willen we dat ook, en mag het?

Lees hier het volledige artikel van ons bestuurslid Jan Pieters.

We willen graag weten hoe u over het plan denkt. U kunt een reactie invoeren! Zie “Leave a comment”.