Positieve reactie gemeente op onze voorstellen voor verbetering fietsenbeleid

in Algemeen

Vorige maand hebben we een brief aan B&W gestuurd met verzoek het fietsenbeleid te verbeteren, zie ons eerdere nieuwsbericht.

Bijgaand het uitvoerige (en overwegend positieve) antwoord van wethouder Strijk op onze brief over het fietsenbeleid, lees de brief.

We bespeuren helaas geen enthousiasme om inpandige fietsplekken voor te schrijven bij verkamering.

De wethouder biedt een overleg met ons aan over de in de brief genoemde maatregelen. In het voorjaar 2015 komt er een “Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren”, over meer stallingplekken, exploitatie van fietsenstallingen en handhaving van het fietsparkeerbeleid.

Graag roepen we iedereen op om na te gaan of er aanleiding is om met de wethouder te gaan praten (misschien zijn er suggesties voor locaties, of handhaving voor het op te stellen Uitvoeringsprogramma). Laat het ons weten via ons mailadres info@pieterswijk.nl. Bestaat die aanleiding, dan zijn we namens de wijkvereniging graag bereid om te zorgen voor ‘de organisatie’.