Reactie binnenstadse wijkverenigingen op coalitieakkoord

in Algemeen

Onlangs presenteerde het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA en CDA het beleidsakkoord 2022-2026 ‘Samen leven in Leiden’.  De wijkverenigingen van de binnenstad hebben in een gezamenlijke reactie op dit coalitieakkoord aangegeven gematigd positief te zijn over de voorgenomen plannen. Naast een aantal positieve zaken die de leefbaarheid bevorderen zoals de inzet op klimaatbestendigheid, biodiverse vergroening, sociale samenhang en gezondheid zijn er ook de nodige zorgen. Vooral omdat juist de binnenstad bij een aantal van de voornoemde aspecten niet wordt genoemd. Daarnaast wordt de aanpak van overmatig drank- en drugsgebruik onder jongeren gemist en valt ook op dat de bestrijding van geluidsoverlast geen duidelijke plek in het beleidsakkoord heeft gekregen. Terwijl bekend is dat dit een van de grote oorzaken is van slaapverstoring en daarmee een regelrechte bedreiging voor de gezondheid vormt.

In hun reactie vragen de wijkverenigingen zich tevens af hoe serieus de coalitie de aspecten van de leefbaarheid in de binnenstad neemt en gaat nemen. In vorige collegeperiodes is het vertrouwen in de politiek regelmatig beschaamd wat uiteindelijk zelfs heeft geleid tot het opzeggen van het vertrouwen in het college. De vrees is dat ook dit college de belangen van bewoners weer zal laten overvleugelen door economische belangen van een paar selectieve lobbygroepen. Het verzetten van de doelpalen in het beleid rondom de coronaterrassen is daar een recent voorbeeld van. Het verankeren van het belang van bewoners van de binnenstad in het akkoord zou een bijzonder welkome toevoeging zijn geweest en wordt gezien als een gemiste kans. De wijkverenigingen blijven van mening dat er voor een goede samenwerking een gelijk speelveld dient te zijn waarbij bewoners en wijkverenigingen worden beschouwd en behandeld als gelijkwaardig aan andere gesprekspartners. Alleen dan kan er pas echt sprake zijn van ‘samen leven in Leiden’.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de volledige reactie van de wijkverenigingen van de Leidse binnenstad klik dan hier.