UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING PAL

in Algemeen/ALV

Op donderdag 18 april a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van PAL Leiden plaats. Wij nodigen u van harte uit om deze bij te wonen. Voorafgaande aan de vergadering houdt de voorzitter van de 3 October Vereeniging, de heer Rik Kamps, een presentatie over deze oer-Leidse vereniging.

Locatie: Faculty Club, gevestigd in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. Inloop vanaf 19.00 uur. Begin van de bijeenkomst 19.15 uur.

Wij rekenen op uw komst. Tot de 18e april.

Documenten t.b.v. de vergadering:

Agenda

Verslag ALV 2018

Jaaroverzicht 2018

Jaarrekening 2018 en begroting 2019

Toelichting op de jaarrekening 2018 en de begroting 2019

Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2018