Laatste keer Rrrollend Leiden op het Pieterskerkplein

in Evenementen/Pieterswijk

Vanwege de groei en de toegenomen overlast voor omwonenden, past Rrrollend Leiden niet meer op deze kleine locatie.
Het is uit zijn jasje gegroeid. Festivals zijn te gast in de stad. Als een festival ergens niet meer past, dan moet het
festival zich aanpassen, niet de stad.

Grenzen aan de groei. Fijn dat een evenementenorganisator dat ook inziet.

Zie de Bewonersbrief Pieterskerkplein Rrrollend Leiden.