Uitnodiging ALV 2021

in Algemeen/ALV

In verband met de corona maatregelen moesten de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen van PAL Leiden in april 2020 en april 2021 worden uitgesteld. De in de Hart van de Stadkrant 158 gepubliceerde agenda kon niet worden afgehandeld, wat betekent dat de door het bestuur opgestelde jaarrekeningen van 2019 en 2020 nog niet door de leden zijn vastgesteld. De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en het bestuur wil nu alsnog aan zijn verplichting voldoen om de jaarrekeningen door de leden te laten vaststellen. We nodigen u derhalve uit voor de Algemene Ledenvergadering op

6 oktober 2021

Plaats:  Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden

De agenda bevat onder punt 6 een voorstel tot statutenwijziging. Daarvoor gelden bijzondere statutaire vereisten, namelijk dat er in de vergadering een quorum is van tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden van onze wijkvereniging. (Stemgerechtigde leden zijn leden die hun contributie voor 2021 hebben betaald.)

Mocht op 6 oktober het quorum niet worden gehaald, dan is er een tweede algemene ledenvergadering nodig met op de agenda uitsluitend de Statutenwijziging en de wijziging van het Huishoudelijk reglement. Deze wordt dan gehouden op:

 13 oktober 2021

Plaats:  Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden

Aanvang: 19.45 uur

Programma 6 oktober 2021       

19.45 uur            Inloop met koffie en thee

20.15 uur            Algemene Ledenvergadering 2021

Voor de AGENDA (klik hier)

Alle relevante documenten voor deze ALV zijn HIER te vinden

22.00 uur            Afsluitende borrel