Wijkverenigingen tekenen niet bij het kruisje voor vertrouwen

in Algemeen
Vorig jaar namen de 8 binnenstadse wijkverenigingen gezamenlijk het besluit om het overleg met de gemeente op te schorten uit onvrede over de wijze waarop er met hun inbreng in een reeks van participatietrajecten werd omgegaan. Na dat besluit is het een tijdlang stil geweest. Sinds januari 2021 zijn er diverse gesprekken tussen de wijkverenigingen en het college gevoerd om de impasse te doorbreken.

Op 19 mei jl. stuurde het college een brief naar de raad om hen te informeren over de uitkomst en de inhoud van deze gesprekken. In die gesprekken is door het college en de verenigingen gesproken over de acties die wenselijk zijn voor de verbetering van de onderlinge relatie en de opzet van participatie. In het laatste gesprek heeft het college de wijkverenigingen gevraagd of er voldoende basis is om vanuit wederzijds vertrouwen in elkaars goede intenties een volgende fase van samenwerken in te gaan. Het college heeft daarbij ook aangegeven dat dit wat hen betreft alleen kan zonder enig voorbehoud omdat dit afbreuk zou doen aan het wederzijdse vertrouwen. Volgens de wijkvoorzitters is er echter nog geen sprake van volledig herstel van vertrouwen, daarom willen zij de voorgestelde acties nu niet ondertekenen.

In een gesprek met Sleutelstad laat onze voorzitter Aart Martin de Jong, tevens voorzitter van het voorzittersoverleg binnenstadse wijkverenigingen, weten dat het vertrouwen in de gemaakte afspraken in de praktijk zal moeten blijken nadat de samenwerking weer op gang gekomen is. Aart Martin de Jong: “Beste wethouders, we willen graag met jullie verder maar we willen juist een periode gebruiken om van elkaar te leren. We hebben nu afspraken gemaakt, maar dat zijn afspraken op papier. Laten we dat nu in de praktijk gaan toepassen en over een half jaar nog eens kijken hoe het dan gaat en waar de verbeterpunten zitten”.

Het college laat weten dat zij onverminderd de intentie heeft om de samenwerking met de wijkverenigingen te versterken.