Uitnodiging “Toekomstbeelden voor de wijk”

in Algemeen

Tijdens laatste jaarborrel hebben een aantal buurtgenoten zich opgegeven voor het project “Toekomstbeelden voor de Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West”.
Dat project probeert toekomstbeelden voor onze wijk (en de stad) uit te wisselen. Het is ons immers gebleken dat iemands (onuitgesproken) toekomstbeeld invloed heeft op zijn of haar oordeel over heel concreten zaken zoals bussen wel of niet door de Breestraat, wel of niet uitbreiding van de terrassen en de horeca, of het al dan niet tegengaan van ‘verkamering’, etc.

Aanstaande donderdag 15 januari vindt de eerste bijeenkomst plaats.
Zie bijgaande agenda voorstel.

Aart van Bochove zal iets zeggen over de mogelijke ontwikkeling van de stad aan de hand van verschillende typen steden. Hij doet dat aan de hand van het rapport ‘Made in Leiden’. Joke Busschots van Economie071 zal vertellen over de manier waarop gemeente en ondernemers het toekomstige economische draagvlak zo sterk mogelijk willen maken, en Jet van Haastrecht gaat in op het Programma Binnenstad.
Het zal vooral gaan om veranderingen in het woonklimaat in onze wijk. Deels zullen we die veranderingen kunnen beïnvloeden (denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid of de verkamering).
Waar we als wijkvereniging naar toe willen is een helder beeld van wat we “de wissels” noemen: besluiten die ertoe zullen leiden dat het woonklimaat in onze wijk zich in de ene of de andere richting verandert.
Niet alleen zij die zich hebben opgegeven zijn welkom, ook anderen.

LAAT WEL EVEN WETEN OF JE KOMT [mail graag naar info@pieterswijk.nl]
Het gaat allemaal gebeuren op 15 januari,
In: Ars, Pieterskerkgracht 9a
Van: 19:30 tot uiterlijk 22 uur.