Afvalcontainers Pieterswijk

in Pieterswijk

In de periode van 1 maart tot uiterlijk half april 2015 is de plaatsing gepland van een twaalftal ondergrondse afvalcontainers in de Pieterswijk, zie bewonersbrief van november 2014.

Hierbij een statusoverzicht en beantwoording van vragen die in de buurt waren gesteld.