Werkgroep Garenmarkt doet oproep

in Garenmarktplein

Ter voorbereiding van het standpunt van de wijkvereniging over de inrichting van het plein is de ‘Werkgroep Garenmarkt’ opgericht. Die zal uw ideeën en de noodzakelijke achtergrondinformatie verzamelen en in februari 2017 een bijeenkomst organiseren voor alle geïnteresseerden (zie recentere bericht).
Dit is dus een oproep om met ideeën te komen en zo de geesten rijp te maken.

Lees meer op deze website, zie hier: Thema’s