Bestemmingsplan Garenmarkt

in Garenmarktplein

Voorontwerp bestemmingsplan

Op 2 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak vrij te geven. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van donderdag 11 juli tot en met donderdag 5 september 2013 ter inzage voor het indienen van inspraakreacties. Tijdens die termijn is het bestemmingsplan in te zien in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en bij het servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis, Langegracht 72), beiden geopend op maandag t/m vrijdag van 8:30-17:00 uur, donderdagavond van 17:00-20.00 uur en zaterdag van 09:00-13:00 uur. De digitale versie van het voorontwerp bestemmingsplan is beschikbaar op de website van de gemeente Leiden www.leiden.nl/ruimtelijkeordening.