Het medaillon in de Breestraat

in Algemeen/Breestraat

Het medaillon dat, deels in de rijbaan en deels in het trottoir voor het Stadhuis lag, was al enige tijd in slechte staat. Het medaillon werd daarom verwijderd. Bij het ontwerpen van de nieuwe inrichting van de Breestraat wordt in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Leiden onderzocht hoe het medaillon terugkomt.

Het medaillon werd maandag 8 juli na 20.00 uur verwijderd. De plek van het medaillon is tijdelijk opgevuld met asfalt.

Het medaillon was een reconstructie van een exemplaar uit de zestiende eeuw. Dit oorspronkelijke exemplaar is in 1586 op dezelfde plek gelegd als symbool van de eerste bestrating van de Breestraat in opdracht van het stadsbestuur. Door de komst van de tram in 1911 moest dit medaillon verdwijnen. Het huidige medaillon is in 1977 door de Historische Vereniging Oud Leiden ter ere van haar 75-jarig bestaan aan de stad geschonken.

Zo was het voor 8 juli:

Medaillon1 Medaillon2

Tekst: 1586 AL NIET SONDER GOD

En nu (9 juli) is het weg:
Breestraat-medaillon-weg