Herinrichting van de Geregracht-Oranjeboomstraat

in Levendaal - West

De inrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de Jan van Houtbrug, Geregracht en de Oranjeboomstraat wordt aangepakt. Hierbij wil de gemeente graag met de bewoners en ondernemers uit de buurt in overleg treden.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op maandagavond 6 juli. Na de zomer zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden. U kunt zich voor de klankbordgroep aanmelden. Zie bijgaande brief.