Hostel Steenschuur/ Levendaal: 3 zienswijzen

in Levendaal - West

Omwonenden en wijvereniging hebben bezwaar gemaakt tegen het toekennen van logiesvergunning voor de panden Steenschuur 16 en Levendaal 2.

Zie hun argumenten:
Zienswijze Wijkvereniging

Zienswijze omwonende 1

Zienswijze omwonende 2