Leids Wijn Festijn op het Pieterskerkplein

in Evenementen/Pieterswijk

Op zaterdag 3 augustus van 13.00-00.00 uur (geluidscategorie 2A) en op zondag 4 augustus van 13.00-20.00 uur (geluidscategorie 1) wordt op het Pieterskerkplein het Leids Wijn Festijn gehouden.

Bij eventuele klachten is het aan te raden om allereerst het in de bewonersbrief vermelde telefoonnummer te gebruiken.

Voor dit festijn wordt entree geheven. De wijkvereniging PAL is hier principieel op tegen, want zij ziet die als een vorm van uitsluiting en beslag op de openbare ruimte. PAL heeft vergeefs haar bezwaar tegen deze entreeheffing bij de gemeente en de organisator kenbaar gemaakt.