Mobiliteisnota: autoluwe delen in de binnenstad

in Algemeen

Vanwege het vertrek van wethouder Martine Leewis en de komst van haar opvolger Ashley North (Groen Links) hebben we iets langer moeten wachten op de Mobiliteitsnota die uiteindelijk afgelopen week verscheen.

In de nota wordt aangegeven welke straten op korte termijn autoluw of autovrij gemaakt kunnen worden zonder wezenlijke gevolgen voor het grotere verkeersnetwerk in Leiden. Het gaat daarbij om de straten direct rondom de Pieterskerk, de Hooglandse kerk, aan de Aalmarkt en delen van de Oude Rijn en de Nieuwe Rijn. De precieze uitwerking van de maatregelen wordt in samenspraak met bewoners en andere belanghebbenden bepaald.

Het college wil verder het aantal parkeerplaatsen op straat in de komende 10 jaar verlagen. Voor verschillende doelgroepen (bewoners, bezoekers, bevoorrading) worden tijdig goede alternatieven onderzocht. Vervolgens spreekt het college de ambitie uit om uiteindelijk geen doorgaand autoverkeer meer door de binnenstad toe te staan, door verschillende straten op strategische plekken af te sluiten.

Hopelijk leidt dit dan ook eindelijk tot de langverwachte oplossing voor het sluipverkeer over de Langebrug. Omdat dergelijke afsluitingen grote gevolgen hebben voor het gehele autonetwerk moeten de plannen zorgvuldig worden uitgewerkt. Die verdere uitwerking is onderdeel van het ambitiedocument dat in 2020 door het college wordt opgeleverd.

Het concept van de Mobiliteitsnota Leiden Duurzaam Bereikbaar ligt ter inzage van
20 december 2019 tot en met donderdag 13 februari 2020.

Hou voor de reactie van het bestuur van de wijkvereniging op deze nota onze website in de gaten. Hier vindt u tevens de volledige versie van de conceptnota.