Naam voor plein aan de Garenmarkt

in Garenmarktplein

De resultaten van de enquête over de naam van het plein en de naam van de straat vóór het Kruitschip zijn binnen. De enquête was uitgeschreven door een werkgroep van bewoners uit onze wijk. Naast de digitale enquête zijn de bewoners van de Garenmarkt persoonlijk benaderd met een handtekeningenactie. Medio december heeft de werkgroep haar voorstellen naar de Straatnamencommissie van de gemeente gezonden.
‘Garenmarktplein’ krijgt zowel in aantal reacties als procentueel de hoogste score (115 respectievelijk 53 % van de 218 reacties). De naam ‘Thorbeckeplein’ is 62 maal gekozen. Vanwege dit draagvlak en gelet op de geschiedenis van de naamgevingen in deze buurt stelt de werkgroep voor om het nieuwe plein op het dak van de parkeergarage de naam ‘Garenmarktplein’ te geven.
In de enquête werd ook om een reactie gevraagd op het voorstel dat 9 november voor inspraak was voorgelegd door de straatnamencommissie. Die commissie stelde voor om de strook vóór het Kruytschip en de voormalige Meisjes-HBS te veranderen in de naam Kruitschip. De werkgroep vindt dit een aantasting van de historische naam voor de Garenmarkt (de straat die loopt van de Steenschuur tot aan de Hoefstraat.

Daarom stelde de werkgroep voor om de straatnaam ‘Kruitschip’ te veranderen in ‘Garenmarkt Kruitschip’. Uit de enquête blijken 108 reacties daarmee in te stemmen en 66 reacties tegen dit voorstel te zijn. Het resultaat van de aanvullende handtekeningenactie onderstreept de wens van velen om de naam Garenmarkt te behouden.
De werkgroep behoudt haar voorkeur voor haar voorstel, maar als er aantoonbare onoverkomelijke administratieve bezwaren tegen deze verandering blijken te zijn dan kan de werkgroep instemmen met de naam Kruitschip voor een smalle strook voor het Kruytschip en de voormalige Meisjes-HBS.
Een ander alternatief zou volgens de werkgroep kunnen zijn om voor het gebouw van de voormalige Meisjes-HBS het (bestaande) postadres Raamsteeg 4 te gaan gebruiken. De nummering van de appartementen in het complex kan dan verder Raamsteeg 6, 8, 10 enz. worden. Deze nummers zijn vrij.
Zie onze website voor de volledige brief aan de straatnamencommissie met daarin ook een samenvatting van de resultaten van de enquête.