Enquête over plein aan de Garenmarkt

in Garenmarktplein

Een mooi plein verdient een mooie naam!
(Garenmarkt is een straat en Kruitschip een gebouw)

Er bestaat veel verwarring over de naamgeving van het toekomstige plein op het dak van de ondergrondse parkeergarage. Op kaarten en navigatiesystemen worden allerlei verschillende namen voor deze locatie gebruikt. De aanleg van het toekomstige plein op het dak van de ondergrondse parkeergarage biedt een mooie kans om de bestaande verwarring over de namen van de omliggende straten en het plein op te lossen maar vooral ook om het plein een naam te geven die historisch verantwoord is.

Daarnaast vraagt een recent initiatief van de gemeentelijke straatnamencommissie, om een deel van de Garenmarkt om te dopen tot Kruitschip, ook om een reactie. Een aantal bewoners, verzameld in de PAL werkgroep ‘Plein aan de Garenmarkt’ heeft zich de afgelopen tijd gebogen over deze kwesties en bereidt een reactie voor richting Gemeente.

Maar voordat de werkgroep namens PAL Leiden hun voorstellen zullen indienen polsen we eerst via een korte enquête op onze website het draagvlak voor de volgende alternatieven als naam voor het plein: Thorbeckeplein, Oosterlingplaats, Garenmarktplein of Le Pooleplein. In de toelichting bij de enquête wordt een historische onderbouwing gegeven van de mogelijke namen. Tevens zijn we benieuwd naar het draagvlak voor het idee om de straatnaam ‘Kruitschip’ op te heffen en die naam te reserveren voor het gebouw aan de Garenmarkt.

De leden van de werkgroep hopen op veel reacties zodat zij begin december een goed onderbouwd voorstel aan de gemeente kunnen doen. Geef daarom uw mening. Dat kan ook na december nog.
PAL Leiden rekent op uw medewerking!

Klik hier voor het invullen van de enquête.