Nieuwe aanvraag voor horeca Langebrug 12A

in Langebrug

Nieuwe aanvraag voor horeca Langebrug 12A en reacties van wijkbewoners
Nadat het college van B&W op 2 oktober 2019 de aanvraag voor een omgevingsvergunning had geweigerd, heeft de eigenaar van het pand in november 2019 een nieuwe aanvraag ingediend. De omwonenden zijn van mening dat het hetzelfde plan is, in een nieuw jasje. De aanvrager wekt de suggestie van een kleinschaligere horeca. Volgens diverse horeca-formules is dergelijke horeca echter niet rendabel. De vrees is dan ook dat zodra de vergunning is verleend het toch weer grootschalig wordt met alle eerdergenoemde bezwaren van dien. De bewoners van de Pieterswijk zijn bereid mee te denken over een alternatief plan voor de invulling van de kelder van Langebrug 12A, een alternatief dat recht doet aan de woonfunctie van de wijk.

Veel wijkbewoners hebben hun eigen reacties aan het Team Omgevingsvergunningen gestuurd. De wijkvereniging PAL steunt ook nu de actie tegen horeca op de Langebrug 12A.

Hier staan twee reacties op de huidige aanvraag, die op 15 december 2019 en 3 januari 2020 aan het college van B&W/Team Omgevingsvergunning zijn gestuurd.