Vergunning Langebrug 12A toch verleend

in Langebrug

Ondanks de hevige protesten van bewoners van de Pieterswijk tegen de komst van een mega restaurant aan de Langebrug 12A heeft het college onlangs besloten om een eerder geweigerde omgevingsvergunning toch te verlenen. Daarmee kan de geplande verbouwing van de kelder tot horecagelegenheid en opslagruimte alsnog doorgang vinden. De bewoners laten het er echter niet bij zitten en zetten alles op alles om dit besluit aan te vechten. In een brandbrief roepen ze andere wijkgenoten op om ook bezwaar te maken en vragen ze hulp van mensen met specifieke kennis om hen te helpen bij hun verzet tegen de in hun ogen gemeentelijke dwaling. Het bestuur van wijkvereniging PAL steunt de bewoners in hun verzet tegen de komst van dit restaurant omdat het niet past binnen het karakter van deze wijk en naar verwachting voor veel hinder zal zorgen waardoor de leefbaarheid in deze karakteristieke straat hard achteruit gaat.
Lees hier de brandbrief en neem contact op met alamklaassen@online.nl indien u kunt helpen.