Truc mislukt! Geen grootschalige horecagelegenheid aan Langebrug 12A

in Langebrug

Op twee oktober jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden een streep gezet door de vergunningaanvraag van Koss Monumenten B.V. (onderdeel van Oudendal Groep) om een nieuw restaurant in het voormalige ABN-gebouw aan de Langebrug te mogen vestigen. De weigering komt een paar dagen na de aanbieding van een door bijna 600 verontruste wijkbewoners getekende petitie tegen de komst daarvan. Het bestuur van PAL is blij met het initiatief van de bewoners en steunt de petitie.

Vergezeld van een doos met bijna 600 ondertekeningen is maandag 30 september jl de petitie tegen grootschalige horeca in de kelder van het voormalige ABN Amro pand aan wethouders Yvonne van Delft en Fleur Spijker overhandigd. De verontruste initiatiefnemers benadrukten nogmaals dat uitvoering van zo’n plan niet in het kleinschalige van de Anton Pieck-achtige Pieterswijk past en ontwrichtend zou zijn. Tevens werd het realiteitsgehalte van het uit slechts een A4’tje bestaande bedrijfsplan in twijfel getrokken. De wethouders werd verzocht de belangen van de verontruste bewoners zwaarder te laten wegen dan die van de eigenaar van het pand.

In hoeverre de petitie heeft bijgedragen aan het uiteindelijke besluit zal wel nooit duidelijk worden. Feit is wel dat een paar dagen later de aangevraagde omgevingsvergunning is geweigerd. Daarmee gaat een streep door de plannen van de Horeca Groep om de kelder van het gebouw te gebruiken voor het vestigen van een grootschalige horecagelegenheid. In de motivatie van het besluit geeft het collega aan dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan ‘Binnenstad’ omdat op de plankaart geen horeca-aanduiding is weergegeven. Daarvan zou weliswaar kunnen worden afgeweken maar besloten is om hieraan geen medewerking te verlenen. In de afweging is rekening gehouden met het belang van de ondernemer maar anderzijds geldt ook het belang van een goede ruimtelijke ordening, waarbij de belangen van de omwonenden een grote rol spelen.

Ondanks het feit dat de horecavisie nog ruimte biedt voor de vestiging van een restaurant in dit horecagebied, wordt in het kader van een goede ruimtelijk ordening de aanvraag geweigerd omdat ‘de ruimtelijke impact van een restaurant van deze schaalgrootte op deze locatie te groot is en niet passend is binnen het DNA- profiel van het Dwaalmilieu, horecagebied Pieterskerk e.o.’.

De aanvrager heeft 6 weken de tijd om bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.