Aanvraag grootschalige horeca zorgt voor grote onrust in Pieterswijk

in Langebrug

Aanvraag bestemmingswijziging Langebrug 12A voor grootschalige horeca zorgt voor grote onrust in Pieterswijk

De Horeca Groep heeft een aanvraag ingediend voor het verlenen van een vergunning voor de wijziging van gebruik van de ‘kelder’ van het voormalige ABN Amro gebouw op Langebrug 12A. In dit pand van de Oudendal Groep moet grootschalige horeca komen met een in- en uitgang aan de zeer smalle Langebrug. De aanvraag zorgt voor grote onrust onder de bewoners. De druk van de horeca in de Pieterswijk is momenteel al zeer groot. De bewoners vrezen een verdere aantasting van de leefbaarheid als de vergunning daadwerkelijk verleend wordt. Het verkeer op de toch al zo door sluipverkeer geteisterde Langebrug zal intensiever worden, er komen nog meer foutgeparkeerde auto’s, rondslingerende fietsen en scooters, en geluidsoverlast door komende, gaande en rokende gasten.

Een horecagelegenheid van deze enorme omvang past niet in de kleinschalige Pieterswijk, aangezien deze de balans tussen wonen en horeca nog verder verstoort. Nog meer horeca in de wijk staat bovendien haaks op het voornemen van het nieuwe College om de balans tussen wonen en horeca in de binnenstad te herstellen en deze autoluw(er) te maken.

Zie petitie bewoners Langebrug.

Zie steunbetuiging PAL.