Leiden Culinair 27-30 juni 2013

in Evenementen/Garenmarktplein

Het evenement zal veel lijken op dat van vorig jaar. De muziek zal vooral ondersteunend zijn voor het doel: onder het genot van een glas en een praatje, proeven van culinaire hoogstandjes. Soms wat meer decibellen tijdens optredens. De vergunning is verleend voor categorie 2B (85 dB(A) op de gevel). Geprobeerd wordt betrekkelijk stille generatoren te gebruiken. Afbouwen en lawaaiierig opruimen gebeurt voor 10 uur ’s avonds.

Het opbouwen en afbouwen van de stands neemt veel tijd in beslag en het verlies aan parkeerplaatsen is dus vrij lang (ongeveer een week). Let goed op de gele borden waarop staat wanneer het plein leeg moet zijn. Staat uw auto onverhoopt nog op de Garenmakrt op het moment dat de opbouw begint, en hij moet worden weggesleept, dan zijn de kosten voor uw rekening (en niet voor die van de organisatoren, zoals vroeger).