Presentatie ontwerp voor het plein aan de Garenmarkt

in Garenmarktplein

Dinsdag 16 oktober 17:30-19:30 uur in het atrium van het stadhuis.

Op 22 februari 2017 kwamen ongeveer vijftig buurtbewoners in Sijthoff aan de Doezastraat bijeen om mee te praten over de herinrichting van het plein op het dak van de ondergrondse parkeergarage die gebouwd zou gaan worden aan de Garenmarkt. Uit de discussie bleek op die bijeenkomst een grote eensgezindheid onder de buurtbewoners waar het de inrichting betrof. Het moest een plein worden met veel groen en vooral zonder auto’s op het maaiveld.

Ook de Leidse gemeenteraad sprak zich uit over de herinrichting via een begin juli 2017 aangenomen motie ‘Een mooie garage verdient een mooi dak’. In die motie is gesteld dat een groene en klimaatbestendige inrichting van het plein een aanmerkelijke verbetering is voor de stad en dat geparkeerde auto’s op het nieuwe plein aan de Garenmarkt geen bijdrage leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte. In de motie wordt ook gevraagd om de inrichting van het plein in overleg met de buurt en belanghebbenden te ontwikkelen.

Een belangrijke bijdrage aan die ontwikkeling kwam van de werkgroep ‘Plein aan de Garenmarkt’, een werkgroep van PAL Leiden, samengesteld uit een aantal initiatiefnemers van de bijeenkomst in Sijthoff eerder dat jaar. Op 22 september 2017 bood Huub Frencken namens deze werkgroep wethouder Paul Laudy het pamflet aan voor de herinrichting van het plein. Dat werd een belangrijk startdocument voor de mensen die namens de gemeente de plannen voor de herinrichting van het plein hebben getekend. Of zoals Remco Slavenburg, Senior stedenbouwkundige en verantwoordelijk voor alle projecten in de Binnenstad, het onlangs bij de presentatie van het definitief ontwerp aan de Gemeenteraad verwoordde: “de ontwikkeling van het plein kreeg hiermee een vliegende start”.

Wijkbewoners en andere belanghebbenden zijn middels de door de gemeente Leiden georganiseerde werkgroep-bijeenkomsten nauw betrokken geweest bij het definitief ontwerp dat nu voorligt. Tijdens de laatste bijeenkomst van deze werkgroep is door alle partijen uitgesproken dat dit definitief ontwerp, gegeven de omstandigheden, een goed ontwerp is waarin rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokken partijen zoals wijkbewoners, ondernemers, bezoekers en niet te vergeten de 3 Octobervereeniging. Immers ook in de toekomst zal het plein weer dienstdoen als evenementenplein.

Bent u benieuwd hoe het plein er uit komt te zien? Kom dan op 16 oktober om 17.30 uur naar de presentatie van het ontwerp in het Atrium van het Stadhuis. Daar wordt het ontwerp toegelicht en kunt u met al uw vragen terecht bij de mensen die daar namens de Gemeente Leiden en de wijkvereniging PAL aanwezig zullen zijn.