Reactie op bestemmingsplan Garenmarkt-parkeergarage

in Garenmarktplein

Het bestemmingsplan voor de ondergrondse parkeergarage is ter inzage gelegd. Zie de gemeentesite voor de details.

Het bestuur van de wijkvereniging is van plan een zienswijze in te dienen. De conceptversie daarvoor treft u hier aan: CONCEPT Zienswijze Bestemmingplan Garenmarkt.

Gaarne nodigt het wijkbestuur u uit om op deze inspraakreacties te reageren. Zowel instemmend, alsook met suggesties voor aanvullingen en/of correcties.

Dat kan tot uiterlijk dinsdag 17 maart a.s. aan: jan.pieters70[@]gmail.com.
Hoe meer mails er van u zijn, hoe steviger de onderbouwing van onze officiële inspraakreacties die dan 18 maart naar het College van B&W gestuurd zullen worden.

Bij voorbaat zeer bedankt!