Steunbetuiging aan Maredorp-De Camp en Pancras-West

in Evenementen

Steunbetuiging aan Maredorp-De Camp en Pancras-West (Klaar met peurbak)

Binnen het gebied van de wijkvereniging PAL zijn een aantal evenementenlocaties. De uitvoering van de evenementen is iedere keer een zorg. Houden de organisatoren zich wel aan de afspraken? Hoe is het met de opbouw en afbouw geregeld? Is er voldoende handhaving? Is het niet te groot? Dat loopt niet altijd even goed.

Helaas is de peurbakkentocht weer een voorbeeld waaruit blijkt dat de gemeente evenementen van die omvang niet aan kan, vooral wat betreft geluidscontrole en handhaving.

Het bestuur van de wijkvereniging vindt dat hieruit eens te meer blijkt, dat het nodig is om grote evenementen serieus door te lichten op de overlast die deze met zich mee brengen voor de bewoners van de stad en hoe daarbij een goede handhaving gewaarborgd kan worden. De bewoners zijn per slot van rekening het DNA van de stad.

Aart Martin de Jong
Voorzitter wijkvereniging PAL.