Toekomstbeelden

in Pieterswijk

Op 15 januari organiseerde de wijkvereniging een goed bezochte bijeenkomst over ontwikkelingen in onze binnenstad. Het bestuur is bij allerlei discussies erover betrokken en wil weten of zijn gedachten nog overeenkomen met die van de achterban. Het wil beïnvloeding over en weer van gemeente en bewoners vergroten. Maar hoe doe je dat?
Een aantal buurtbewoners had bij de jaarlijkse borrel in september al te kennen gegeven dat ze graag mee willen praten. De omgeving waarin mensen willen wonen beïnvloedt hun standpunt over gemeentelijke plannen voor studentenhuisvesting, het tracé van bussen, leegstand van winkels opvangen, horecavergunningen en noem maar wat. Het bestuur gaf op 15 januari de aftrap van wat hopelijk een reeks discussiebijeenkomsten over zulke kwesties wordt.

De discussie levert van alles en nog wat op aan beelden en gedachten. Het komt op de gebruikelijke flappen te staan die voor het vervolg van de discussie gebruikt zullen worden.

(uit verslag van Marjolijn Pouw)