Beplanten van boomspiegels op het Gerecht

in Pieterswijk

Op woensdag 13 november beplanten de bewoners van het Gerecht, samen met wethouder Ashley North, de boomspiegels van de negen daar aanwezige leilinden. Het project is een initiatief van enkele bewoners van het Gerecht, waaronder Eduard Groen en Leo van Maris. De gemeente heeft subsidie verstrekt voor de aankoop van de planten.

De bedoeling is dat de plantvakken in de boomspiegels van de leilinden gevuld worden met winterharde planten die het gehele jaar groen blijven en vruchten voortbrengen voor insecten en vogels. Door deze beplanting verbetert de leefbaarheid en de natuurwaarde van de binnenstad waarvan niet alleen de bewoners maar ook de bezoekers van het plein profiteren.

Bewoners van het Gerecht, omwonenden en andere belangstellenden zijn vanaf 16.15 uur van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en een drankje dit mooie bewonersinitiatief binnen onze wijk bij te wonen. Benieuwd naar een gedetailleerde beschrijving van de beplanting, klik dan hier.