Zienswijze Langebrug

in Pieterswijk

Door ons lid Ludo van Oyen is vorige week de bijgaande reactie gegeven in de behandeling van bezwaren tegen het bouwplan Langebrug.

De wijkvereniging vindt de grote afwijking van de in het bestemmingsplan bepaalde bouwhoogtes onacceptabel. Het bestemmingsplan is nog nieuw en is er niet voor niets. In het huidige plan werd reeds rekening gehouden met de herontwikkeling van het betreffende terrein. Maar dat biedt niet een kader voor het nu te nemen besluit. In het nu 5 jaar oude bestemmingsplan staan wel bouwhoogtes die hoger zijn dan de bestaande bebouwing (11,5 meter goothoogte ipv de plm. 6 meter van nu), maar die zijn veel minder hoog dan de voorgestelde (15,3 meter).

toelichting zienswijze Langebrug