Category archive

Pieterswijk - page 2

Posted on in Algemeen/Pieterswijk

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars Aemula Naturae Zo’n 50 leden van ARS hebben werk ingezonden voor de jaarlijkse overzichtstentoonstelling. Deze tentoonstelling loopt van van 5 september t/m 27 september. De opening is op 6 september om 16.00 uur door de voorzitter van ARS. Na een periode van individualisme, een tijd waarin kunstenaars weinig behoefte voelden  om zich… Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Toekomstbeelden

Op 15 januari organiseerde de wijkvereniging een goed bezochte bijeenkomst over ontwikkelingen in onze binnenstad. Het bestuur is bij allerlei discussies erover betrokken en wil weten of zijn gedachten nog overeenkomen met die van de achterban. Het wil beïnvloeding over en weer van gemeente en bewoners vergroten. Maar hoe doe je dat? Een aantal buurtbewoners… Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Afvalcontainers Pieterswijk

In de periode van 1 maart tot uiterlijk half april 2015 is de plaatsing gepland van een twaalftal ondergrondse afvalcontainers in de Pieterswijk, zie bewonersbrief van november 2014. Hierbij een statusoverzicht en beantwoording van vragen die in de buurt waren gesteld. Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Foto’s kerstnachtdienst in de Pieterskerk

Het thema van de overdenking van de Kerstnachtdienst was: “HET KIND VERBINDT”. Voorganger was Ds Ad Alblas, predikant voor Bijzonder Kerkenwerk in Leiden en verbonden aan de Leidse Binnenstadsgemeente. Een opname van de liederen staat hier! Mezzosopraan: Hanneke Tichelaar Trompettisten: Arthur Kerklaan en Anne Oerlers, Harp: Reinilde Zevenbergen Hobo: Han Kapaan. Organist: Theo Visser. Foto’s:… Lees verder

Posted on in Algemeen/Evenementen/Pieterswijk

BIGGG! smallband festival op zondag 1 september 2013

Op zondag 1 september 2013 presenteert BIGGG! smallband-festival zich voor het eerst in Leiden. Een smallband laat zich definiëren als een klein ensemble, dat strikt akoestisch (of zeer licht versterkt) speelt. Dus geen herrie en dreunende bassen, maar verfijnde muziek op verfijnde plekken. Want BIGGG! speelt zich af rond het Pieterskerkplein. De miniconcertjes van circa… Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Zienswijze Langebrug

Door ons lid Ludo van Oyen is vorige week de bijgaande reactie gegeven in de behandeling van bezwaren tegen het bouwplan Langebrug. De wijkvereniging vindt de grote afwijking van de in het bestemmingsplan bepaalde bouwhoogtes onacceptabel. Het bestemmingsplan is nog nieuw en is er niet voor niets. In het huidige plan werd reeds rekening gehouden… Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Langebrug

Studentenappartementen: SLS wonen heeft vergunning gevraagd voor de bouw van de geplande studentenwoningen. De wijkvereniging heeft de bij SLS ingebrachte bezwaren in een ‘Zienswijze’ aan de gemeente samengevat. De afwijking van de in het bestemmingsplan bepaalde bouwhoogte is voor ons onacceptabel. De afwijking is het grootst bij de geplande 5 verdiepingen hoogbouw op de plek van de voormalige brandweerkazerne. Een laag eraf zou beter zijn. Bewoners maken zich zorgen over de… Lees verder

Posted on in Pieterswijk/Rapenburg

Rapenburg

Rapenburghotel: Rapenburg 48 gold ooit als het mooiste huis van Leiden, maar veel is er niet van over. Het Leidsch Dagblad schreef in oktober dat de verkoop nog steeds niet rond was. Daardoor is de geplande uitvoering nu met een jaar vertraagd, maar in december is er schot in de zaak gekomen. De Projectontwikkelaar, Hillgates Properties, heeft aangegeven dat het licht op groen… Lees verder

Posted on in Breestraat/Pieterswijk

Plaatsteeg

Slangentoren: Het publiek heeft het reddingsplan van Jelle Verheijen en Vincent Muller voor de voormalige brandslangentoren aan de Plaatsteeg bij de presentatie op de slotmanifestatie van eLAN met enthousiasme ontvangen. Of het plan om er een boekentoren van te maken met terras en ruimte voor lezingen en dergelijke wordt uitgevoerd is nog niet bekend. Lees verder

Ga naar Bovenkant