Kapvergunning voor de twee populieren op de speelplaats aan de Pieterskerkgracht

in Pieterswijk

Rene Verdel, de wijkmanager, gaf ons door dat de populieren de fundering en de zijmuur van de naastgelegen woning ontwricht hebben. Als ze niet weggehaald worden zullen ze nog meer schade aan die woning veroorzaken. Het kappen is dus helaas niet te vermijden.

Het is de bedoeling dat de leiplatanen die verwijderd worden op de Breestraat (ter hoogte van De Slegte), herplaatst worden op de plek waar nu de populieren staan, nadat daar eerst bodemverbetering heeft plaatsgevonden.