Inloopavond Verkeersoverlast Pieterswijk

in Langebrug/Pieterswijk

Op 29 september aanstaande organiseert de gemeente een inloopavond over de grote overlast in de wijk die wordt veroorzaakt door teveel doorgaand verkeer.

Tijd: dinsdag 29 september 2015, van 17 – 19:30 uur in het stadhuis.

De basis voor de avond wordt gevormd door een studie door Goudappel Coffeng (in opdracht van de gemeente), waarin te lezen is dat volgens dit verkeersadviesbureau, de Langebrug eigenlijk niet meer dan 300 voertuigbewegingen per dag kan verdragen. Het zijn er ergens tussen de 800 – 1200. Geen wonder dat de bewoners over overlast klagen. En dat doen ze al veel langer. Maar het probleem lijkt eerder toe dan af te nemen.
In dezelfde studie worden 5 oplossingsrichtingen aangegeven variërend van heel drastische (paaltjes) tot hele “zachte”, die de automobilist duidelijk maken dat hij in die wijk niet moet rijden als hij er niks te zoeken heeft. Op de inloopavond worden alle oplossingsrichtingen uiteengezet en toegelicht. Ze hebben alle hun voor- en nadelen. De deelnemers zal worden gevraagd een oordeel uit te spreken en ook te vertellen wat hen het meeste stoort in de huidige situatie.

Wethouder Strijk zal uiteenzetten wat we van het College gedurende deze raadsperiode aan voorstellen aan de gemeenteraad mogen verwachten.
De wijkvereniging is aanwezig om zich een oordeel te vormen over de opvattingen en om toelichting te geven.
De studie van Goudappel-Coffeng kan worden ingezien op de gemeentesite:
http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/informatiebijeenkomst-verkeersonderzoek-pieterswijk/