Reactie PAL op conceptnota Evenementenbeleid

in Evenementen

“Ambities zijn oké, maar praktisch verandert er nauwelijks iets”

 

Met die tekst heeft de wijkvereniging PAL onlangs naar het college gereageerd op de conceptnota ‘Evenementenbeleid Leiden 2020’. In een schriftelijke reactie op de nota benadrukt het bestuur van PAL nogmaals het belang van een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Een pleidooi dat ook al te lezen was in onze reactie op de recente concept-woonvisie van het college.

Hoewel de gemeente op zoek wil naar evenementen die meer passen bij het profiel van de stad – een lijn die vanuit PAL van harte wordt ondersteund en waar ook enkele goede voorbeelden van worden genoemd – zijn het de eerstkomende jaren toch weer vooral de decibellen producerende volksfeesten die overheersen. En daarbij wordt in de nota weinig tot geen begrip getoond voor de ervaring van geluid als lawaai en de gezondheidsrisico’s die daarbij worden gelopen. Wel wordt gelukkig eindelijk erkend dat in een historische binnenstad evenementen van categorie 3 helemaal niet en van categorie 2B eigenlijk niet meer passen maar het blijft ook in deze nota bij mooie woorden. Dat is teleurstellend, te meer daar het college onverkort en zonder enige toelichting vasthoudt aan de huidige geluidsnormen en ondanks goed inpasbare adviezen van de Omgevingsdienst op dit punt.

De wijkvereniging is er een groot voorstander van dat de best beschikbare technieken worden toegepast ter voorkoming of beperking van hinder voor de omgeving en adviseert daarom het college te experimenteren met het gebruik van nieuwe technieken om geluidsoverlast tegen te gaan, zoals ook in andere grote steden, waaronder Amsterdam, al gebeurt. Daarbij pleit het bestuur van PAL tevens voor het opzetten van een systeem van permanente geluidsmeting bij het opsporen van overtredingen aangezien ook op het gebied van geluidsoverlast het gebrek aan goede handhaving een veelgehoorde klacht is.

Tenslotte dringt het bestuur van PAL er op aan om gedegen onderzoek te doen naar de economische effecten van evenementen aangezien in deze conceptnota wel gesteld wordt dat evenementen zorgen voor meer bestedingen en belangrijk zijn voor het aantrekken van studenten en bedrijven, maar een gedegen (wetenschappelijke) onderbouwing van al dit soort meningen is helaas nergens in de nota terug te vinden.
Lees hier de complete reactie.