Leidens Ontzet op de Nieuwe Rijn

in Evenementen

Als u woont of werkt in het gebied op of rond de Nieuwe Rijn waar tijdens de viering van Leidens Ontzet verschillende evenementen worden georganiseerd, hebt u de volgende buurtbrief ontvangen.

Er zal toegangscontrole worden ingevoerd. Tevens worden bezoekers bij de toegangspunten gecontroleerd op goederen die niet
gewenst zijn op het evenemententerrein, zoals wapens, blik & glas, drugs en/of lachgas.

Samen met deze buurtbrief zijn de bewonerspassen verspreid, die tevens gebruikt worden door ondernemers in het gebied. Elk adres ontvangt 4 bewonerspassen.

Voor bewoners is een algemeen telefoonnummer opengesteld dat actief is wanneer de toegangscontrole van kracht is. Dit telefoonnummer kunt u gebruiken als u problemen ondervindt met de toegangscontrole rond het evenemententerrein. Dit algemene telefoonnummer is 06-47423570