Author

Fred Van der Loo

Fred Van der Loo has 31 articles published.

Tussenevaluatie evenementenbeleid

in Algemeen/Evenementen

Van gemeentewege is het verzoek gekomen om input aan te leveren voor de beoordeling van de effectiviteit van het evenementenbeleid sinds april 2022. Het bestuur van PAL heeft in een uitgebreide reactie laten weten dat er, ondanks alle goede voornemens die in de beleidsnota Evenementenbeleid Leiden 2020 zijn beschreven, nog veel valt aan te merken…

Lees verder

Nostalgische kermis laat diepe sporen na op Garenmarktplein

in Evenementen/Garenmarktplein

Nu de nostalgische kermis is afgebroken wordt pas goed duidelijk welke schade dit evenement in de afgelopen weken aan de grasmat van het Garenmarktplein heeft toegebracht. Overal zijn diepe bandensporen van auto’s te zien. Samen met de olifantenpaden rond de attracties zijn zij de nekslag voor het gras van het Garenmarktplein dat na de afgelopen…

Lees verder

Renovatie achtergevel Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG)

in Algemeen/Pieterswijk

In de laatste Hart van de Stadkrant (nummer 168) heeft u kunnen lezen dat de Universiteit plannen heeft om de gevel van het KOG aan de zijde van de Zonneveldstraat te renoveren. Door een kleine afvaardiging uit de buurt (Rolf Verdel, Jan Wieles, Ton Bavelaar en het Bestuur van PAL ) zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd…

Lees verder

Moratorium verkamering woningen in binnenstad

in Algemeen/Verkamering

Op 3 oktober heeft het bestuur van de wijkvereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West (PAL) haar zienswijze over de concept-huisvestingsverordening 2023 aan het college van burgemeester en wethouders toegestuurd. In deze zienswijze komen wij tot de conclusie dat de verordening voor wat verkamering betreft niet aan zijn doel beantwoordt. De bestaande overlast blijft bestaan.…

Lees verder

Opknapbeurt Van der Werfpark

in Algemeen/Levendaal - West

Na een half jaar radiostilte is de gemeente in mei 2023 begonnen met de derde editie van de opknapbuurt van het Van der Werfpark. Deze keer wordt alles uit de kast gehaald: de grond is verbeterd, er is zowel een drainagesysteem als een beregeningsinstallatie aangelegd en nadat het gras opnieuw is ingezaaid zijn de gazons…

Lees verder

Samenwerkingsverband wijkverenigingen binnenstad

in Algemeen

De negen wijkverenigingen van de Leidse binnenstad zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over samenwerking. Op 16 december jl. is deze samenwerking officieel bekrachtigd met een  document waarin de groep van negen vastlegt dat zij in principe met elkaar en ook met de gemeente spreken over algemene onderwerpen, die van belang zijn voor de…

Lees verder

Actie bewoners en PAL leidt tot aanpassing plannen Hortus

in Algemeen

Elders op onze website, in de media en in de laatste editie van onze Hart van de Stadkrant heeft u kunnen lezen over alle onrust die bij bewoners in de omgeving van de 5e Binnenvestgracht  is ontstaan over het “Rondje Hortus”. Mede dankzij ondersteuning van PAL hebben de gezamenlijke acties inmiddels tot de eerste resultaten…

Lees verder

PAL naar voorzieningenrechter vanwege Nostalgische Kermis op Garenmarktplein

in Algemeen/Evenementen/Garenmarktplein

In opdracht van het bestuur van PAL-Leiden heeft advocatenkantoor RWV een verzoek bij de rechtbank ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen het besluit van het college van B&W om een evenementenvergunning voor de Nostalgische Winter Kermis op het Garenmarktplein te verlenen. PAL heeft op 28 november een officieel bezwaarschrift bij de gemeente…

Lees verder

Geen Loopgoot op de 5e Binnenvestgracht

in Algemeen

Gaat dit prachtige aanzicht op de 5e Binnenvestgracht verdwijnen? Als het een de Hortus Botanicus ligt wel. Er is namelijk door de Hortus een vergunning aangevraagd om een “rondloop” voor hun bezoekers te bouwen. Een rondloop is nu niet mogelijk omdat de Hortus als het ware doorsneden wordt door het terrein van het Sterrewachtcomplex (net…

Lees verder

Ga naar Bovenkant