Geen sloopvergunning voor slangentoren aan de Langebrug

in Langebrug

De door DUWO gevraagde sloopvergunning voor de slangentoren aan de Langebrug is door de gemeente niet verleend. Tegen de sloop waren ook diverse bezwaren/zienswijzen ingediend door o.a. de vereniging Oud Leiden en STIEL (Stichting Industrieel Erfgoed Leiden).

DUWO beraadt zich momenteel op vervolgstappen. Naar verwachting wordt er beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente.
Eventuele verkoop aan een marktpartij, die er een B&B van wil maken of er een andere nieuwe bestemming aan wil geven, behoort nog steeds tot de mogelijkheden, mits DUWO de garantie heeft dat a) deze past in de omgeving en b) er financiële zekerheid is dat deze ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

De bouw van de 219 studenteneenheden is niet afhankelijk van de evt. sloop of herbestemming van de slangentoren, al wordt het proces uiteraard minder complex als de toren er niet meer zou staan. In januari zal worden gestart met de bouw. De oplevering zal naar verwachting plaatsvinden in het derde kwartaal van 2016.